Błogosławieństwo Parze Młodej jest szczególnie piękną i ważną tradycją, poprzedzającą liturgię sakramentu małżeństwa. Często towarzyszy mu głębokie wzruszenie – nie tylko Rodziców, ale i Narzeczonych. Błogosławieństwo pochodzi od samego Boga – choć wypowiadane jest ustami Rodziców Pary Młodej. Dar Bożego błogosławieństwa zapewnia przyszłym Małżonkom pomyślność, pokój i pełnię – zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym.

Na ogół Rodzice są pozytywnie nastawieni do małżeństwa zawieranego przez ich dzieci, a tym samym życzą im jak najlepiej. Zdarzają się niestety i inne przypadki, gdy Rodzice nie chcą pogodzić się z takim a nie innym wyborem ich dzieci. Wówczas Para Młoda tym bardziej powinna starać się otrzymać rodzicielskie błogosławieństwo – i to nie w postaci życzeń po ceremonii ślubu, a jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, w stosowny do sytuacji sposób.

Obrzęd błogosławieństwa najczęściej odbywa się w domu rodzinnym Panny Młodej (bądź w zależności od sytuacji – w domu Pana Młodego lub innym miejscu, w którym przygotowują się Narzeczeni). Na stole nakrytym białym obrusem ustawiamy zapaloną świecę, krzyżyk, wodę święconą z kropidłem oraz Pismo Święte. Coraz częściej spotyka się również obrazek Świętej Rodziny bądź innych świętych patronów bliskich Parze Młodej.

Błogosławieństwo Rodziców nie jest w żaden sposób skodyfikowane. Rodzice i Para Młoda mają zatem pewną swobodę wyboru formy, w jakiej chcą go dokonać. Najczęściej błogosławieństwu przewodzi jedno z Rodziców. Rozpoczyna je znakiem krzyża. Następnie Narzeczeni klękają przed rodzicami obojga stron, prosząc ich o błogosławieństwo.

Piękną tradycją jest odczytanie przed tym uroczystym momentem Słowa Bożego. Może to być np. fragment Ewangelii według Św. Jana (J15, 9-12):

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

Pamiętajmy, aby czytanie Słowa Bożego zakończyć formułą:

P. Oto słowo Pańskie
W. Chwała Tobie Chryste.

Kiedy Narzeczeni klęczą przed Rodzicami, jedno z Rodziców wypowiada słowa błogosławieństwa w imieniu wszystkich. Np.

Na nową drogę życia błogosławimy Wam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech Bóg Wam błogosławi, a Matka Boża otacza Was Swoją opieką. Wiedźcie szczęśliwe, długie życie w zdrowiu i pokoju.

Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław N. i N., których złączyłeś w Twojej Miłości. Niech będą dla świata żywym obrazem miłości Chrystusa i Kościoła. Dozwól im razem doczekać szczęśliwej starości i obdarz potomstwem, a błogosławieństwo Twoje, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, niech zstąpi na nich i pozostanie na zawsze.

Następnie każdy z Rodziców osobno błogosławi Parze Młodej – czyniąc znak krzyża kciukiem na czołach Pary Młodej lub dając krzyż do ucałowania. Można również obdarzyć Narzeczonych pocałunkiem pokoju. Wystarczy wypowiedzieć przy tym kilka słów, np.

Synu/Córko na nową drogę życia niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen

lub

Udzielam Wam błogosławieństwa na nową drogę życia, bądźcie szczęśliwi i żyjcie w pokoju.

Pamiętajmy jednak, by wypowiadając słowa błogosławieństwa nie spłycać ich do życzeń, jakie składamy po ceremonii ślubnej. Po indywidualnym błogosławieństwie (lub przed nim) rodzic przewodniczący obrzędowi może pokropić Parę Młodą i zgromadzonych wodą święconą. Po odmówieniu krótkiej modlitwy (Pod Twoją obronę lub innej) wszyscy wyruszają do kościoła.

Paulina
Duet Fotografów

Duet Fotografów na Facebooku: