Na blogu pojawiały się już wpisy dotyczące poszczególnych elementów ceremonii ślubnej, zabrakło jednak ogólnego zarysu, jak właściwie wygląda msza ślubna i czym różni się np. od niedzielnych mszy świętych. Dziś postaramy się nakreślić Wam ów zarys :-)

Na kwadrans przed…

podpisyZanim jeszcze Msza ślubna rozpocznie się, część z Was, która nie podpisała jeszcze dokumentów, powinna udać się do kancelarii bądź zakrystii w celu złożenia podpisów. Jednak o tym, kiedy macie złożyć podpisy, zostaniecie wcześniej poinformowani przez księdza. W niektórych parafiach Narzeczeni składają podpisy w piątkowe popołudnie – przed ślubem akta podpisują już tylko świadkowie. W innych – wszyscy czworo składają podpisy tuż przed rozpoczęciem lub tuż po zakończeniu ceremonii.

Jeśli Wy lub Wasi najbliżsi chcecie zaangażować się w liturgię (czytania, modlitwa powszechna, niesienie darów) i nie ustaliliście wcześniej wszystkich szczegółów z księdzem – kwadrans przed rozpoczęciem ceremonii jest ostatnim momentem, aby udać się do kancelarii i ustalić takie kwestie.

Rozpoczęcie ceremonii ślubnej

Msza ślubna rozpoczyna się od procesji wejścia. Ksiądz wita Narzeczonych u progu kościoła i uroczyście prowadzi ich do ołtarza. Wszyscy zgromadzeni śpiewają w tym czasie pieśń mszalną bądź wsłuchują się w utwór muzyczny wykonywany na wejście przez zaangażowanych przez Parę Młodą muzyków. Po tym następuje krótkie przywitanie wszystkich zgromadzonych przez kapłana, akt pokuty oraz krótka modlitwa.

 Liturgia słowa

Ta część mszy ślubnej jest momentem, w który możecie się bezpośrednio zaangażować. Wy sami lub Wasi najbliżsi. Podczas mszy ślubnych liturgię słowa najczęściej ogranicza się do jednego czytania, aklamacji (Alleluja) i Ewangelii. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, byście porozmawiali z Waszym księdzem o tym, by nie rezygnować z drugiego czytania i psalmu.

Czytaniami możecie podzielić się między sobą – jedno z Was przeczyta wówczas fragment ze Starego Testamentu, drugie – z Nowego Testamentu. Jeśli boicie się, że w stresie nie będziecie w stanie przeczytać ani słowa, poproście o to Waszych bliskich – Rodziców, rodzeństwo, świadków czy przyjaciół. Jeśli wśród Waszych gości znajdzie się osoba o pięknym głosie, poproście ją, by zaśpiewała psalm i aklamację.

W wielu parafiach możliwy jest też wybór fragmentu Ewangelii – jednak odczytanie jej należy już tylko do księdza.

(O fragmentach czytań i psalmach, jakie możecie wybrać, pisaliśmy tutaj…)

kazaniePo odczytaniu Ewangelii następuje homilia. Jeśli ślubu udziela Wam kapłan, który jest Wam bliski i dobrze Was zna, będzie w stanie wygłosić kazanie o Was i do Was. Jeśli macie zatem w rodzinie kapłana bądź przyjaźnicie się z księżmi – nawet jeśli nie pracują oni w parafii, w której bierzecie ślub – warto poprosić ich o obecność na Waszej uroczystości. Jeśli chcielibyście, by bliski Wam ksiądz udzielał Wam ślubu, uprzedźcie odpowiednio wcześniej zarówno jego, jak i miejscowych księży – mimo że dla nich to chleb powszedni, to jednak taka uroczystość również wiąże się z należytym przygotowaniem, na które trzeba czasu :-)

 Liturgia sakramentu małżeństwa

Po homilii rozpoczyna się moment, w którym Narzeczeni wchodzą w świat Boży – wrócą z niego już jako Małżonkowie. Zanim jednak nastąpi właściwa przysięga, kapłan w imieniu Kościoła zapyta Was o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Na pytania dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności, dobrej i złej doli oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa odpowiadacie: Chcemy.

Po udzieleniu przez Was odpowiedzi ksiądz wezwie wszystkich do modlitwy o Dary Ducha Świętego dla Was. (Słowa Hymnu znajdziecie tutaj).

Po modlitwie do Ducha Świętego ma miejsce najważniejszy moment sakramentu małżeństwa. Kapłan zwróci się do Was, abyście wypowiedzieli słowa przysięgi małżeńskiej. Powinniście zwrócić się wówczas twarzami do siebie i podać sobie prawie dłonie. Kapłan zwiąże je końcem stuły.

przysiegaPamiętajcie, by wypowiadając słowa przysięgi, patrzeć na przyszłego Małżonka – nie w stronę księdza, gości czy ołtarza. To przecież jemu (jej) ślubujesz Miłość przed Bogiem, nie księdzu czy rodzinie :-)

Przysięgę małżeńską najczęściej powtarza się za księdzem. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, byście nauczyli się jej na pamięć (zgłoście tylko wcześniej ten fakt kapłanowi) i z pamięci ją wygłosili. Pierwszy przysięgę składa Narzeczony:

Ja, [N.], * biorę ciebie, [N.], za żonę * i ślubuję ci miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, * Panie Boże Wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, [N.], * biorę ciebie, [N.], za męża * i ślubuję ci miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, * Panie Boże Wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.

Kapłan pobłogosławi Wasz nowo zawarty związek słowami:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego. Amen.

Następnie usunie stułę i pobłogosławi Wasze obrączki:

Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy † w Twoim imieniu; Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Mąż po tych słowach jako pierwszy weźmie obrączkę przeznaczoną dla żony i nałoży ją na jej palec serdeczny, mówiąc:

[N.], przyjmij tę obrączkę * jako znak mojej miłości i wierności. * W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

To samo powinna uczynić żona – wziąwszy obrączkę przeznaczoną dla męża, nałożyć ją na jego palec serdeczny, mówiąc:

[N.], przyjmij tę obrączkę * jako znak mojej miłości i wierności. * W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

ucalowanieobraczkiPięknym gestem jest ucałowanie obrączki Współmałżonka po jej nałożeniu na palec.

Po złożeniu przysięgi wracacie na swoje miejsca. Następuje wówczas modlitwa powszechna, czyli modlitwa wiernych. Również na jej treść możecie mieć wpływ. W tym celu udajcie się wcześniej do kapłana, który ma Wam udzielić ślubu i uzgodnijcie, co modlitwa ma zawierać, a także ustalcie, kto ją odczyta.

 Liturgia eucharystyczna

Do momentu modlitwy Ojcze nasz przebieg mszy ślubnej różni się od zwykłej mszy tylko treścią niektórych modlitw eucharystycznych (z dostępnych wybierane są te przeznaczone na okazję zawarcia małżeństwa). Po modlitwie do Ojca Niebieskiego kapłan opuszcza modlitwę Wybaw nas Panie, a w jej miejsce udziela specjalnego błogosławieństwa Nowożeńcom. Wierni, stojąc, modlą się w milczeniu, Nowożeńcy na czas błogosławieństwa klękają.

Po błogosławieństwie następuje moment, w którym wszyscy obecni przekazują sobie znak pokoju. Pięknym gestem jest, aby Małżonkowie przekazali znak pokoju nie tylko sobie wzajemnie, ale podeszli w tym celu również do swoich rodziców.

Po modlitwie zostańcie na swoich miejscach – kapłan podejdzie do Was z Komunią świętą. W wielu kościołach Małżonkowie przyjmują Najświętszy Sakrament pod obiema postaciami.

 Obrzęd rozesłania

Po Komunii Świętej i odśpiewaniu pieśni bądź wysłuchaniu utworu na uwielbienie, kapłan udzieli Wam i wszystkim zebranym uroczystego błogosławieństwa.

Po zakończeniu Mszy św. nie spieszcie się do wyjścia – goście zdążą się jeszcze Wami nacieszyć (a Wy nimi) :-) Podczas gdy goście na spokojnie wyjdą z kościoła, ustawią się przed nim, by Was powitać – już jako Nowożeńców – Wy macie okazję klęknąć w ciszy, pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem, podziękować, po prostu – wyciszyć się.

Następnie powoli, dostojnie – przy dźwięku organów, gitary czy skrzypiec – kroczcie ku wyjściu :-)

wyjscie

Przygotowała: Paulina
Duet Fotografów

Duet Fotografów na Facebooku: